Boekpresentatie: Friesland; 200 plekken die je echt gezien moet hebben.

Aquaducthoppen en Aebelina • De Weduwe Joustra en De Dolende Ridder •

Het Woudagemaal en de mummies van Wiuwert • De Hel van It Heidenskip en Het Kleine Paradijs •

Us Heit en Us Mem • Olt Stoutenburght en Het Hossebos • Elfstedentocht en Fierljeppen •

Zurich en De Stoepa van Hantum • Zwanenwoud en Zwarte Haan

Deze 18 én nog 182 andere plekken en evenementen staan beschreven in het boek

Friesland; 200 plekken die je echt gezien moet hebben.

BOEKPRESENTATIE

In Kafé Bergsma in Easterein vindt op donderdag 11 maart de presentatie plaats van het boek Friesland; 200 plekken die je echt gezien moet hebben van Annemarie Bergfeld. Tegelijkertijd vieren we de vierde, geactualiseerde druk van Nederland; 1000 plekken die je echt gezien moet hebben van Flip van Doorn.
De auteurs vertellen over de totstandkoming van beide boeken en vervolgens wordt het eerste exemplaar van ‘200 Plekken Friesland’ aangeboden aan de Leeuwarder advocaten Wim en Hans Anker.

Na afloop zijn beide boeken in Kafé Bergsma – vers van de pers – te koop:
• Friesland –  200 plekken die je echt gezien moet hebben, € 9,95.
• Nederland – 1000 plekken die je echt gezien moet hebben, € 19,95.
Desgewenst met handtekening van de auteur.

Easterein, Kafé Bergsma, Sibadawei 2, donderdag 11 maart, ontvangst vanaf 16.00 uur, toegang gratis.

Graag tevoren aanmelden via info@cafebergsma.nl of 0515 – 331290.