Mentaal verzuim: hoeveel pestkoppen heeft u rondlopen?

Één op de vijf werknemers krijgt nu te maken met mentale gezondheidsproblemen. Het gaat om werkstress, overspannenheid en burn-out.

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie is mentale gezondheid hét arbeidsrisico in de nabije toekomst. De organisatie weet ook te vertellen waar dit door komt. De belangrijkste veroorzakers van stress op het werk zijn de beleving van de werkdruk, omgang met reorganisaties, conflicten met leidinggevende of collega’s, onzekere toekomstverwachtingen en een onevenwichtig privé-balans. Herstel van psychische klachten kost veel leed, tijd en geld. Daar komen nog de kosten van re-integratie en vervanging bovenop.

Op dit moment ligt de nadruk sterk op re-integratie van de zieke werknemer en te weinig op preventie en interventie ter voorkoming van verzuim. Als werkgever kun je vroeg insteken en veel klachten voorkomen. Werkbeleving en vitaliteit zijn belangrijke pijlers waar een werkgever beslist wat mee kan. Bovendien is het een vorm van ‘Schitterend organiseren’.

• Betrek de betrokkenen, visie en verbinding

• Voed bevlogenheid

• Communiceer met aandacht, respect en interesse

• Houd vinger aan de pols. Iedereen wil gezien worden

• Beloon met alle gangbare zaken, maar vooral positieve feedback (en zeik niet)

• Neem een klacht altijd serieus en pak die kans

• “Rotte appels heb je overal”. Flauwekul, investeren, anders afvloeien. 

U bent als werkgever verplicht om psychosociale  arbeidsbelasting  (werkdruk, geweld, agressie, intimidatie, pesten op het werk) zoveel mogelijk te voorkomen.  Hoeveel pestkoppen heeft u nog rondlopen? Beter één pestkop een zakje geld mee, dan tien in de ziektewet.