Managementcoaching

Voor managers met visie en lef.

  • Weten te binden
  • Onbaatzuchtig
  • Hardnekkige situaties verleden tijd

Contact opnemen

Managementcoaching is bedoeld voor managers die behoefte hebben aan een onafhankelijk klankbord en een gelijkwaardige gesprekspartner. De weg van leiderschap is leren, best moeilijk en soms eenzaam. Weet het verschil te maken. Goede leiders maken energie en onbaatzuchtige inzet van mensen vrij. Het is aan leiders om mensen te prikkelen en vaklui aan zich te blijven binden. Leiden met energie, vertrouwen en creativiteit brengt succesvolle organisaties voort waar talentvolle mensen graag voor (blijven) werken.

Behalve voor jouw eigen wensen is er onder andere aandacht voor leiderschap, hardnekkige situaties, coachen, creativiteit, het omgaan met beladen informatie en kennis, balans tussen werk en privé en carrière maken.

Oriëntatie op het inschakelen van een coach

Vaak wordt gedacht dat mensen die ergens in tekortschieten een coach ‘nodig’ hebben. Het blijkt juist de categorie mensen en organisaties te zijn die een missie hebben, vooruitgang willen boeken of willen groeien in professionaliteit die coaching als middel inzetten.

Coaching gaat op basis van gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid, waarbij de coachee (zelf-) bewustzijn, competentie en effectief gedrag ontwikkelt. En vooral ook plezier heeft tijdens dit proces!