Nanda Hey/Communicatieadviseur bij Leeuwarden Vrij-Baan

Medio juli ben ik gestart als één van de communicatieadviseurs van Leeuwarden Vrij-Baan in opdracht van de Gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat NN.

Leeuwarden wordt beter bereikbaar. Dat is goed voor de hoofdstad van Fryslân. Dat is goed voor de regio. En dat past in de verbetering van het landelijke wegennet. Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden zetten zich hiervoor gezamenlijk in. Dit gebeurt onder de naam
“Leeuwarden Vrij-Baan”. Een groot en meerjarig infra-programma met 39 projecten. “Zo maken we Fryslân beter bereikbaar” zeggen we hierbij. Want dankzij deze bereikbaarheid blijft Leeuwarden de sterke hoofdstad, de banenmotor en het economisch- en cultureel centrum van Fryslân. Nu. En tot in de verre toekomst.

Voor meer informatie kijk ook op vrij-baan.nl.