Us Jier 2017

Op 1 januari 2018 gaat Menameradiel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het gemeentebestuur neemt samen met alle inwoners van Menameradiel in 2017 feestelijk afscheid van de gemeente. Dat doet de gemeente door een aantal evenementen te organiseren of mede mogelijk te maken. Ook gaan we op zoek naar de verhalen van Menameradiel. Om ze vast te leggen en om ze door te geven aan de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het gaat om Us Jier, in 2017. Bureau NR. 10 ondersteunt Us Jier met organisatie en communicatie.

Us Jier is veel meer

Naast bovenstaande evenementen zijn er ideeën vanuit de dorpen waar we mee aan de slag zijn of nog nadenken over haalbaarheid en vorm. Een voorbeeld waarmee we aan de slag zijn is het idee van een afscheidskrant. Dorpenredacties uit Menameradiel en de gemeente werken ondertussen concreet aan de invulling van deze krant.

Op donderdag 6 april j.l. was de officiële aftrap van Us Jier 2017.