5 oktober Afscheid van Us Jier 2017

Donderdag 5 oktober hebben we Us Jier 2017 afgesloten. Dick Abma uit Berltsum heeft tijdens dit afscheidsmoment een ‘ingeblikte’ Us Jier ôfskiedskrante ontvangen in het gemeentehuis in Menaam. Abma is de initiatiefnemer van de krant. De Us Jier ôfskiedskrante viel begin oktober bij elk huishouden in Menameradiel in de brievenbus. De krant is samengesteld door de redacties van de dorpskranten/-websites i.s.m. de gemeente Menameradiel.