Drie tips om te dealen met die pessimist in uw team

Een negatieve kijk is niet altijd alleen maar negatief…

4 februari 2010 – Als u dagelijks te maken heeft met een pessimist in uw team kan dat behoorlijk frustrerend en tijdrovend zijn. Pogingen om hem of haar te negeren of de negativiteit om te draaien naar een positieve benadering kunnen zelfs averechts werken. Goed nieuws: door proactief te reageren kunt u de houding van de pessimist veranderen en de productiviteit van uw team vergroten.

De eerste stap is onderzoeken waar de negatieve houding vandaan komt. Sommige mensen zijn van nature pessimistisch aangelegd, anderen reageren alleen negatief in bepaalde omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand een promotie mis is gelopen, behoefte heeft aan extra aandacht of omdat hij of zij gebrek aan talent en vaardigheden probeert te verbloemen.

Gedrag
Wat de oorzaak ook is, richt u op het gedrag van de betreffende persoon en de invloed die dat heeft op de rest van het team. Het is immers veel eenvoudiger iemands gedrag te veranderen dan diens normen en waarden. Drie manieren om dat te doen:

1. Zorg voor bewustwording
Dit doet u door de medewerker apart te nemen en uit te leggen hoe diens gedrag en opmerkingen overkomen op anderen. Wees zo positief mogelijk. Leg uit waarom iemands inbreng gewaardeerd wordt, maar wees tevens duidelijk wat de gevolgen zijn van iemands houding. Leg bijvoorbeeld uit dat al dat negatieve commentaar het team verlamt zodat er niet verder gekomen wordt. Probeer er meteen achter te komen waar de negatieve instelling vandaan komt. Kijk of u er iets aan kunt veranderen, bijvoorbeeld door extra begeleiding of aanvullende informatie te bieden.

2. Weerleg negatieve stellingen
Negativiteit is dodelijk voor de motivatie. Laat negatieve opmerkingen dus niet voor wat ze zijn. Vraag om verheldering en argumenten. Nog beter: vraag de negatieveling om alternatieve oplossingen.

3. Betrek het hele team bij het gedrag

Sluit iemand niet buiten, maar laat het team de negatieveling zelf aanspreken. Het is soms effectiever als iemand aangesproken wordt door zijn collega’s dan door de baas. Roep bepaalde normen en waarden in het leven en vraag uw team zich daaraan te houden. Zorg dat iedereen zich steeds afvraagt hoe een bepaalde opmerking de klanten, het bedrijf en het team zal helpen. Maak duidelijk dat het hele team verantwoordelijk is voor de resultatenen geef de medewerkers de kans elkaar aan te spreken op negatief gedrag.

Niet alleen negatief
Als helemaal niets helpt, haal de medewerker dan uit het team. Soms passen mensen echt niet in een bepaalde groep of bij een bepaald project, en het is uw taak dat onderscheid te maken. Vergeet verder niet dat negativiteit niet alleen maar slecht is. Soms zijn mensen negatief omdat ze extreem goed geïnformeerd en rationeel aangelegd zijn. Hun inzichten kunnen om die redenen zeer waardevol zijn. Tegengestelde meningen zijn bovendien nodig om aannames te checken en om te kijken of ideeën wel zo haalbaar zijn als ze lijken.

Bron: Managersonline.nl/ Harvard Business Review