Project Waterkering

Een groter deel van de bebouwing van Vlieland en Terschelling moet binnen de primaire waterkering komen te liggen voor betere bescherming tegen het water.

Bureau NR. 10 verzorgt de projectcommunicatie voor dit project.