Foto expositie Infra Event

Jaren samen bouwen aan onze grote Friese Infraprojecten leverde een betere bereikbaarheid, kennis, werkrelaties en heel veel mooie beelden op. Het liefst hadden we de hele brandgang in de Blokhuispoort volgehangen met foto’s, want dat had makkelijk gekund. Wat hier aan herinneringen hangt staan ontelbare bijzondere momenten tegenover.  Deze foto expositie is bedoeld als een feest van (h)erkenning en is een van de vrij te bezoeken onderdelen van het Infra Event 1-5 oktober.

Op de foto zie je vormgever Richard Bos de foto expositie inrichten. Goed om hem erbij te hebben.

Waarom? Evaluatie en Feest

Inmiddels is een groot deel van de projecten gerealiseerd. Veel kennis hierover stroomt momenteel de organisatie uit. De provincie vindt het waardevol de lessen en ervaringen van sleutelfiguren in de periode 1999-2018 vast te leggen en haar aanpak te evalueren. Daarnaast is Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Om de afsluiting van de periode en oplevering van de projecten te vieren en als een van de activiteiten binnen de Culturele Hoofdstad, organiseert de provincie het Infra Event 2018. Dit event bestaat uit verschillende (internationale) bijeenkomsten waarin onder meer de lessen en ervaringen bij het realiseren van complexe projecten worden besproken, deze foto expositie, een boek en een afsluitend Infrafeest op donderdag 4 oktober. Iedereen is welkom op het feestprogramma vanaf 18.00 uur.