Communicatiebeleidsplan

Het integraal communicatieplan is voor organisaties met een eigen verhaal en een hoog ambitieniveau.

  • Zorgt voor commitment
  • Strategisch kader, is eenduidig
  • Communicatie structureren, regisseren

Contact opnemen

Interne en externe communicatie is van wezenlijk belang voor een bedrijf. Om het merk helder in de markt te zetten en eenduidig te profileren en de merkbelofte ook in de praktijk waar te maken, ligt een groot deel van het antwoord in een communicatiebeleidsplan schrijven. Het lange termijn instrument voor de vertaling van verantwoordelijkheden en ambities naar voorbereiding en uitvoering. Het plan geeft richting aan de inspanningen van wie dan ook binnen de organisatie voor een goed contact met de interne en externe doelgroepen.

Breed gedragen

Met een breed gedragen communicatiebeleidsplan heb je een krachtige set van strategische uitgangspunten in handen. Dat maakt het werk leuk, geeft energie en trekt de professionals waar jij belang bij hebt.

Communicatiebeleid betekent samen een strategische koers uitzetten en die vastleggen in een (meerjaren) beleidsplan. Beleid geeft  sturing en wordt op (gewenste) onderdelen uitgewerkt:

  • Corporatecommunicatie
  • Organisatiecommunicatie
  • Marketing
  • Interne communicatie

Handen nodig?

Bureau NR. 10 kan samen met jullie de vertaalslag maken van communicatiebeleid naar de praktijk van alledag.