Interne communicatie

Voor mensen die interne communicatie als vitale factor (willen gaan) zien.

  • Creëer walhalla voor talent en drijfveren
  • Bedrijfscultuur waar iedereen voor gaat
  • Een onverslaanbare kracht als mensen lekker werken

Contact opnemen

De grens tussen interne en externe communicatie vervaagd. Alles komt eerder naar buiten. Één van de belangrijkste succesfactoren van interne communicatie is het geheel van waarden, normen en uitgangspunten naleven. Gewoon: van binnenuit werkt.

Recht op goed leiderschap

Met elkaar nadenken over de huidige interne communicatie en de uitkomsten inzetten als een gezamenlijke set van vertrekpunten getuigd van goed leiderschap. Het is een essentiële voorwaarde om (nog) beter te presteren. Het geeft directie en management een beleidsplan in handen om ook intern alles op orde te hebben en te kunnen inspireren. De kracht zit ‘m in het uitdragen en vasthouden van wat je met elkaar afspreekt. Bovendien hebben medewerkers recht op goed visionair leiderschap.

Kernfuncties interne communicatie

• Binden (neuzen zelfde richting, positief imago).
• Smeren (doorstroming van informatie)
• Aandacht hebben voor het proces (samenwerken, faciliteren)

Aspecten

  • De informatiedoorstroming en middelen
  • Kwaliteit van samenwerking