Nieuwsbrief Bureau NR. 10/mei

-Stukje uit de nieuwsbrief van mei

Uit de zesde training Praktische communicatie. Het Enneagram.

Het enneagram is een eeuwenoud model dat negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge
interactie beschrijft. Elk type heeft zijn eigen strategie die succes geeft, maar ook belemmeringen
met zich meebrengt. Het Enneagram is niet wetenschappelijk bewezen, maar een veel gebruikt model
door onder andere coaches en managers. Er is veel te vinden op het internet,inclusief verschillende testen. De types hebben soms verschillende benamingen, maar komen wel allemaal op hetzelfde neer.

Elk type met een eigen wereldbeeld, stijl en voorkeuren

  1. De perfectionist wil de dingen goed en correct doen
  2. De helper wil anderen helpen en daarvoor waardering
  3. De winnaar wil hard werken en succesvol zijn
  4. De individualist wil zijn ware gevoelens ontdekken en uitdrukken

types 5 t/m 9 vind je in de nieuwsbrief  van mei

“Ik ben nu eenmaal zo”,  gaat hier niet op.
We zijn geen Enneatype, maar hebben een Enneatype.
Het pad van persoonlijke ontwikkeling start met dit bewustzijn. Mooi toch?